ForestTeam

Skogskonsult-skog-mark-vattenfrågor

Rotpoststämpling

Vi stämplar, dvs mäter upp skogen inom ett avgränsat område (bestånd) på din fastighet och tar fram volymer och uppskattad virkesutbyte. Vid stämplingen märks träd som ska avverkas med en färg och träd som ska vara kvar med annan färg och märkning. Området som stämplas märks ut och hänsyn som ska tas märks också ut och beskrivs i förekommande fall. Vi tar även fram alla dokument som behövs inför avverkningen. Dvs avverkningsanmälan, eventuell skyddsdikningsanmälan mm. 

Efter att stämplingen är utförd får du med brev alla dokument du behöver för att kunna bjuda ut din skog för försäljning till flera tilltänkta köpare.  Se gärna exmpel på tidigare stämplade poster (Rotpostlistan). Vi lägger också ut stämplingshandlingarna på denna hemsida (Rotpostlistan) för att fler köpare ska kunna bjuda på rotposten (utan kostnad och enligt överenskommelse).

Olika sätt att sälja skog

På Småländska höglandet har det historiskt  varit mycket populärt att sälja skogen som rotpost, dvs avverkningsrätt. Detta beror på den höga konkurrensen då det finns många sågverk inom en 10 mils radie. Detta höjer då priset på skogen som säljs och markägare får mer i plånboken. När du säljer skogen som rotpost så står köparen för alla omkostnader som avverkning och uttransport av virket. Du som markägare vet redan innan avverkningen vad du får för skogen. Betalningen kan läggas upp på flera sätt. Betalas vid kontraktskrivning, flera utbetalningar, utbetalningar på flera år, betalningsplan mfl. Det går också att kräva full betalning innan avverkning.